About us

Company profile

American baker เป็นผู้ผลิต และผู้นำเข้า สินค้ากลุ่มอิมัลซิไฟเออร์ และ สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปัง เค้ก และ ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ทีมีมากกว่า 35 ปี เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ และขนมหวาน เราใส่ใจการผลิตด้วยคุณภาพตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การคัดสรรวัตถุดิบ รวมถึงควบคุม มาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการรับรองการผลิตอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

อิมัลซิไฟเออร์เป็นสารที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขนมอบในเรื่องความสดใหม่และคุณภาพโดยรวมเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่ดี หน้าที่หลักของอมัลซิไฟเออร์ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส โดยช่วยทำให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ดี

 

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง; สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง